Thumbnail Placeholder

Falbygdsemigranter

Falbygdens Släktforskarförening hade ett projekt att försöka hitta så många avlidna emigranter från Falbygden som möjligt. Personer som var födda i Falköpings socknarna och utvandrade. 3 121 personer publicerades i den årliga skriften Falbygdsanor, som publicerades 1991 - 2012, även om numreringen gick till 3 474 individer.

Att det finns en differens, 3 474 - 3 121 = 353 stycken beror på att dessa är publicerade fler gånger än en i årsskriften. Detta visas i listorna som är publicerade här på webbplatsen genom att personer har fler än ett nummer.

I samband med att nya listor lades upp 2012 på den här webbplatsen har uppdatering och rättning gjorts i det publicerade materialet från Falbygdens Släktforskarförenings årskrift. En hel del felaktigheter upptäcktes och har rättats till. Men det finns med sannorlikhet fler som inte har hittats.

Saknas publicerade emigranter här på denna webbplats från tidskriften, kan de vara bland de som inte är kvalificerade att vara Falbygdsemigranter. Detta då de efter kontroll i kyrkoboksmaterialet har konstateras att inte vara födda i någon av våra 53 församlingar/socknar som räknas in i Falköpings kommun, utan istället i grannsocknar. Några andra är det osäkert om var de är födda. Totalt är detta antal nio stycken.

Tar tacksamt emot information om komplettering och rätt uppgifter om ni som läsare hittar fel i publicerat material här på webbplatsen. För målet är att förmedla så korrekta uppgifter som möjligt.

Back to top