Thumbnail Placeholder

Användarvillkor

Innehållet

Tack för att du besöker Emigrant.se. Denna webbplats ägs och drivs av Annelie Jonsson, Falköping.

Emigrant.se innehåll får användas i emigrantforsknings syfte.

 

Brev och fotografier

Brev och fotografier är privata. Publiceringsrätten avser endast på denna webbplats. Kopiering eller annan förvanskning får ej göras utan medgivande av ägaren.

 

Länkning

Det är tillåtet att länka till den här webbplatsen på följande villkor:

Länkning ska ske direkt till webbplatsen och alltid öppnas i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar, inte inramade lösningar så kallade frames. Innehållet på webbplatsen ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats. Länkning får inte ske på ett sådant sätt att innehållet på webbplatsen kan missförstås eller missbrukas. Innehållet på webbplatsen får inte förvanskas.

Emigrantlistorna

På Emigrant.se finns listor med återfunna emigranter från Falbygden.

Det förekommer med säkerhet fel i materialet. Det är viktigt att informationen i emigrantlistorna kan hållas så korrekta som möjligt. Detta för att listorna gör att besökarna kan hitta sina emigrerande släktingar och då behövs rätt uppgifter. Om fel hittas i materialet tas dessa korrigeringar emot med tacksamhet.

2018 planeras emigrantlistorna att uppdateras.

För meddelanden:

Använd den e-postadress som uppges här nedan. E-postadressen hittas även längst ner på Emigrant.se webbsidor.

 

E-postadress

annelie-Λ-tagesdotter.se

Back to top