Thumbnail Placeholder

Om Emigrant.se

Emigrant.se är webbplatsen för Dig som har släktingar som är födda i någon av de 53 socknar/församlingar som räknas till Falbygden i Falköpings kommun och utvandrade från Sverige.

Vart de flyttade/emigrerade spelar ingen roll.

På denna webbplats presenteras återfunna emigranter sk Falbygdsemigranter. Emigranter som har publicerats i den årliga tidskriften Falbygdsanor som Falbygdens Släktforskarförening gav ut 1991 - 2012.

Listorna uppdaterades 2012. Ändringar görs dock hela tiden av grundmaterialet, dvs fel upptäcks och rättas till. Dessa rättas dock inte alltid på webben i samma takt. Eftersom det är tidskrävande att uppdatera listorna varje gång en ändring görs på webbplatsen föredrar webbansvarig att lägga tiden på emigrantforskningen. Det betyder att det finns fler emigranter än det som är publicerat på denna webbplats. Nyfunna publiceras oftast i gruppen Falköpings Genealogi på Facebook.

Om ni hittar namnet Tagesdotter ute på Internet, är det aliaset för webbansvarig när det gäller släktforskning. Det hade varit mitt patronymikon om det hade varit på det gamla sättet.

Back to top